Kapitaltäckning, likviditetsrisk och internt bedömt kapitalbehov

Kapitaltäckning och internt bedömt kapitalbehov 2018-12-31

Kapitaltäckning och internt bedömt kapitalbehov 2018-09-30

Kapitaltäckning och internt bedömt kapitalbehov 2018-06-30

Kapitaltäckning och internt bedömt kapitalbehov 2018-03-31

Kapitaltäckning, likviditetsrisk och internt bedömt kapitalbehov 2017-12-31

Kapitaltäckning, likviditetsrisk och internt bedömt kapitalbehov 2017-09-30

Ersättningspolicy

Ersättningspolicy 2019-01